با نگاهی هرس کن علف های هرز دلتنگی ام را . . .

/ 1 نظر / 7 بازدید
...

هیچی بدتر از دلتنگی نیست و اینکه بدونی هیچ راهی برای از بین بردنش نداری:(