انگشتت فقط جای یک حلقه دارد ...

دلت را ...

دست به دست میکنی برای چه ؟؟؟ !!!

/ 1 نظر / 5 بازدید
ساندرا

[گل]