خیانت

بی آشیانه را شوق ماندن نیست

سنگ بر زمین ننداز ، من خود پریده ام...

------------------

آری این منم ، این منم همان عاشقی که بر تو جان می داد ، و تو کسی هستی که برای

رسیدن به خوشبختی به روی جسدهای بی جان غرور انسانها قدم می گذاشتی ولی

افسوس ، افسوس که راه ات برای رسیدن به هدف هایت اشتباه بود ، و افسوس که من

برای آدمی مثل تو غرورم را شکستم ، افسوس !....

-------------------

اگر یار مرا دیدی به خلوت بگو ای بی وفای بی مروت

غمم دادی و غمخوارم نکردی سروکارت به فردای قیامت...

--------------------

چگونه در این چشم های زیبا

جا داده ای

این همه دروغ را؟!...

 

/ 1 نظر / 14 بازدید