قابل توجه !


بسیاری از «من هم دوستت دارم» ها

نتیجه رودربایستی ای هستند  که «دوستت دارم» ها

ایجاد می کنند ، جدی نگیرید !

-------------------------------------------

همه گفتن:عشقت داره بهت خیانت می کنه!

گفتم:می دونم!

گفتن:این یعنی دوستت ندارهاااا!

گفتم: می دونم!

گفتن:احمق یه روز میذاره میره تنها میشی !…

گفتم:می دونم!

گفتند:پس چرا ولش نمی کنی..؟!

گفتم:این تنها چیزیه که نمی دونم!

--------------------------------------------

امشب؛

هنگام خوابیدن با خود قدری فکر کنیم…

امروز چه کرده ایم

که فردا لایق زنده ماندن باشیم…

/ 1 نظر / 7 بازدید
امید زیست

سلام دوست گرامی خیلی مطلبت به جا و تاثیر گذار بود مرسی راستی پیش منم بیا خوشحال میشم.[گل]