سکوت

………………گاهے سکــــــــوت ، همان دروغ است !

کمـــے شیک تر، روشنفکــرانـه تر

و با مسئولیت کمتر......................................

/ 0 نظر / 15 بازدید