عشق

رویاهایم را در کنار کسانی گذارندم که بودنند ولی نبودند....

همراه کسانی بودم که همراهم نبودند...

وسیله کسانی بودم که هرگز آن هارا وسیله قرار ندادم...

دلم را کسانی شکستند که هرگز قصد شکستن دل آن هارا نداشتم.....

و تو چه میدانی که عشق چیست؟؟!

عشق سکوتی است در برابر همه ی این ها...!

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
الهام

همیشه یک ذره حقیقت پشت هر” فقط یه شوخی بود ” هست . یک کم کنجکاوی پشت ” همین طوری پرسیدم ” هست . قدری احساسات پشت ” به من چه اصلا ” هست . مقداری خرد پشت ” چه میدونم ” هست . و اندکی درد پشت ” اشکالی نداره ” هست .