گاهی وقتها چقدر ساده عروسک می شویم
.
.
.
.
.
.
.
.
.

نه لبخندمی زنیم


نه شکایت می کنیم

فقط احمقانه سکوت می کنیم...

/ 1 نظر / 12 بازدید
nobody

عشق تو شوخیـــ زیباییـ بود کهـ خدا با قلبـ من کرد!! زیبا بود اما!! شوخیـ بود ! .. حالـآ ... تو بی تقصیریــــ ! خدایـ تو هم بی تقصیر استــ! من تاوانـ اشتباهـ خود را پسـ میدهمـ! ....تمامـ اینـ تنهاییـــــــــــــــــــــــــــــــ ... تاوانـ "جدیـــ گرفتنــ آنـ شوخیــــ" استــ !