دوســتــت دارم را هزار بار دیگر تکرار کن . . .

اینجا نه بینیِ کــَـسی دراز می شود ! . .

نه گـُـرگی به گــَـله ات میزند ! . . .

/ 0 نظر / 7 بازدید