سخته...

سخت است با گریه بنویسی دردهایت را

اما بگویند ؛
چه زیبا مینویسی

و لبخندی ساده و .

من در خویشتنم ،

باز هم ؛

همه ام را سکوت فرا میگیرد ...

/ 0 نظر / 8 بازدید