این دنیا عشق هم دارد؟ 
نمی بینی نام مجنون را بیدی گذاشته اند که سر هر خیابان با

باد هر هوسی میلرزد...

---------------------------------------

می روم...به کجا؟

نمی دانم ....حس بدی ست... بی مقصدی!

کاش نه باران بند می آمد... نه خیابان به انتها می رسید....

----------------------------------------

به دلم میگویم:

آن یوسفی که برگشت به کنعانش،

استثنابود!

توغمت رابخور...

----------------------------------------

زندگی چقدر تلخ است وقتی

تنهاییت سالها از تو بزرگتر باشد!!!

-----------------------------------------

دیگر از تنهایی گلایه نمی کنم. چون که خدایی دارم ، دوستانی دارم و خانواده ای

دارم که سگ محبتشان می ارزد به محبت " یک شخص خاص "...!!

/ 0 نظر / 6 بازدید