خواب هایم...

خواب هایم

 دست رد به سینه هر تعبیری می زنند.

 قدم های تو را شناخته ند!

 تو…

 دور شده ای;من هر روز

 در را برای باد باز میکنم

 مکث میکنم

 در را پشت باد میبندم!!

 

 دیر امدی

 تمام شده ام

 بلعیده ام اندوه نبودنت را

 هنوز,حاتم طایی هستم

 می بخشم

 با انکه هزار شب بی خوابی

 طلبکارم...

 

 

سراغی ازمن نگیر

من گمشده ای بیش نیستم

فراموش شده ای تنها

خیالبافی بی خاطره

پس فقط برو

گذرکن ازپیش روی این چشمان خیس

معناببخش به تنهایی

به فراق

فراموش کن این دل سرمازده را

بگذاربادها ببرند این رویای خیس را...

/ 26 نظر / 39 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرشته

عالي بود با اجازه لينكتون ميكنم[گل]

atena

حــآلـَҐ گــرفــتـِــﮧ ازیــלּ شــﻬ ـر کـــﮧ آدҐ هـآیـشـ هــَمچـُوלּ هـَوآیــشـ نــآ پـآیـבآرלּ گــآهـ آنــقــَבر پــآکـ کـــﮧ بــآورتـ نمــے شــَوב گــآهـ چــنــآלּ بــے مــَعرفــَتـ کـــــﮧ نــَفـَسـت میگیــرב

آرتـمیــــس

برای بودن؛ گاهی لازم است که نباشی شاید نبودنت بودنت را به خاطر آورد اما دور نباش دوری همیشه دلتنگی نمی آورد فراموشی همان نزدیکی هاست

کلاغ خانوم

معناببخش به تنهایی به فراق فراموش کن این دل سرمازده را بگذاربادها ببرند این رویای خیس را... سام عزیز نوشته ی بسیار زیبایی بود خصوصا این قسمتش خیلی به دلم نشست [چشمک][چشمک] قلمت جاودان [گل]

مرضیه

”سـرد اسـت و مـن تـنهایـم “ چـه جمـلـه ای ! پــــُر از کـلیـشه … پـــُـر از تـهـوع … جـای ِ گـرمی نـشستـه ای و می خـوانـی : ” ســرد اسـت “… یـخ نمـی کنـی … حـس نـمی کنـی … کـه مـن بـرای ِ نـوشتـن ِ همیـن دو کلمـه چـه سرمایـی را گـذرانـدم …

nobody

ببین هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی, یـــه جملـــــه, یـــه لبخنـــــد, یـــه نگــــــــاه, یـه عطر آشنـا, یــه صــــــــدا, یــه یـــــــــــاد, از درون داغونـــت می کــــنه, هــر قدر هـــــم کـــه محکــــم باشــــی!!!

Yekta

گاهـــیـــــــ احـــــــساســــ میــکنـــــم رویــــــ دســـــتـــــ خــــدا مانـــده امــــــــــ ـ ـ ـ خســـتــهــــــــــــ اشــــــ کــــرده امــــــ ـ ـ ـ ـ ! خـــــودش هـــــمــــــــــــ نمــیـــدانـــد بــا مــــنـــــ چـهـــــ کنـــــــــد!!! آخــــــــکهــــــــــ چقــــــــــدر دلـــــمـــــ ـ ـ ـ برایــــهــ دلـــمـــ ـ ـ ـ ؛ مـــــیــــــــــســـــوزد.....[دلشکسته]

محمد

دنیای آدم برفی دنیای ساده ایست اگر برف بیاید هست اگر برف نیاید نیست مثل دنیای من اگر تو باشی هستم اگر نباشی .....!

ثمین

██♥██♥██♥██♥██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██ ██♥██♥██♥██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██♥██ ██♥██♥██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██♥██♥██ ██♥██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██♥██♥██♥██ ██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██♥██♥██♥██♥██ ██♥██♥██♥██♥██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██ ██♥██♥██♥██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██♥██ ██♥██♥██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██♥██♥██ ██♥██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██♥██♥██♥██ ██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██♥██♥██♥██♥██ ██♥██♥██♥██♥██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██ ██♥██♥██♥██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██♥██ ██♥██♥██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██♥██♥██ ██♥██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██♥██♥██♥██ ██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██♥██♥██♥██♥██ ██♥██♥██♥██♥██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██ ██♥██♥██♥██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██♥██ ██♥██♥██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██♥██♥██ ██♥██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██♥██♥██♥██ ██♥عالــــــــــــــــــــــــی بود██♥██♥██♥██♥██