دیگر مهم نیست

اندوه که از حد بگذرد

جایش را می‌دهد به یک بی‌‌اعتنایی مـزمـن !

دیـــگـر مـهـم نـیـســت :

بــــــــــودن یا نـبـــــــــودن ؛

دوست داشـتــن یا نـداشـتـــن ...

آنـچه اهـمـیـت دارد

کــــشــــداری رخـوتـنـاک حسی است

که دیگر تـو را به واکـنـش نمی‌کـشانــــد !

در آن لحظه فـقـط در سکوت غـرق می شـوی

و نـگـاه می‌کـنی و نـگــــــــــاه ...

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
بالالایکا

اینهم قرائتیست از دلتنگی ... سری به سایت بزن، آنجا دلتنگی ها به گونه ای دیگرند انگار ...