خــــدایا....

همه از تو می خواهند ، بدهی.من از تو می خواهم ، بگیری!!!

خـــــدایااین همه حس دلتنگی را از من بگیر...

/ 1 نظر / 7 بازدید
بهار

[گل]