رسم زمونه : تو چشم میذاری من قایم میشم .........

اما تو یکی دیگه رو پیدا میکنی!!!

/ 1 نظر / 8 بازدید
آزاد

برای آنچه از دست رفته , اندوه به دلت راه مده که تو را از آنچه می آید باز می دارد ! ( امام عی ع)