مـبــتلا بــه رفتـــــنـم !

همــیشـه بــــوده ام ..

از آدم هـــا .. مــــــــــــرا .. خـــاطـــره ای خــوب .. بــس ...!

/ 1 نظر / 12 بازدید
بهار

[گل]