چگونه

چگونه چشم برهم بنهند اسبهای که

اسطبلشان را بر روی گسل ساخته اند؟

چه گونه میشود خوابید؟

چگونه بخوابم؟...

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
samira

________000____________من آپم___ __777______________ ______0000_______________________77777_____________ ____00000___گذری_______________7777777_____________ ___00000______________________777777777____________ __000000____________77777777777777777777777777777_ _0000000___نیم نگاهی___7777777777777777777777777___ _0000000_________________777777777777777777_______ _0000__00_________________77777777777777777_______ _0000__00000000__________777777777_777777777______ _000000000000___________7777777_______7777777_____ __0000000000___________77777_____________77777____ ___0000_000000________777___________________777___ ____00000_______0____________0000_________________ ______000000__00000______000000______نظری_________ ________000000000000000000000_____________________