سخت میترسیدم از اینکه

من از نژاد شیشه باشم و شکستنی

او از نژاد جاده باشد و رفتنی

آری روزها گذشت ، همان شد ،او رفت ، من شکستم . . .

/ 1 نظر / 16 بازدید
ساندرا

[گل]