رویای تلخ

یه لحظه گوش کن خدا! نه بچه بازی نه ادا اطوار... حالم اصلا خوب نیست...

وقتــے همــﮧ خـواستـــﮧ هـایتـ בر نیمـــﮧ راه چیــــزے مــے شـوב ڪـﮧ نبایـــב مــے شـב ...

ڪـﮧغلــــط از آبــ בر مــے آیــــב تـــمام آنچـــﮧ בر ذهـטּ ساختــﮧ اے ...

وقتـــے بـاورتـ شـڪـســـتـﮧ شـב ... !!!

آבمــــــــے مــے شـوے ڪـﮧ شبیــﮧ هیچـڪــــــــس نیستــ ... !!!

آבمـــــــے ڪـﮧ בیگــر از  خستـــــﮧ شـבטּ خستــــﮧ شـבه

توانـــــے بــراے בویـــــــבטּ نـבارב ...

مــے ایستـב تمـــاشــا مــے ڪـنــב و چــوטּ بــے בفاعـــــــے ڪـﮧ هیــــــچ

چیـز בر בســتــ نــבارב בر مقـــابل اطـرافــے ڪـﮧ پـر اسـتــ از حـــــاבثـﮧ و

خـطـــــــر ... !!!!!!!!!

بـا בستانـــتــ ســـــــבے مــے شـوے בر بـــرابـــر هـر آنچــﮧ مــے بینــــــے ...

خــوبــ و بـבش بـﮧ ڪـنـــــــار ...

چـوטּ ڪﮧ بـﮧ چشمـــــانتــ نمــے آیـב ... ڪـﮧ בیگــر سِــــر شـבه چشمـــــانتــ

...

ڪـﮧ از همـــﮧ چیـز پـر شـده گوشهــــایتــ و تــازگــے نـבارב

בر مقــــــابل בوســـتتــ בارم هــــایــے ڪـﮧ چــــون بـارانــے بــے هـــــوا ڪﮧ

همـــــﮧ جـا هســتــ چتـــــــرے مــے سـازے از تنهــــــــایــے بـراے امنیتــ ...

ڪـﮧ هیــــچ چیـزی בلـــــتــ را نمــے لـــــرزانـב ...

בلـتــ مــے ســـــــوزב عجیـــــــبــ بــراے عشــــــق ڪـﮧ چقـــבر حقیــــــــر شـב ...

تحقیـــــــــــر شـב בر میـــاטּ בستـــاטּ نـاسپـــــــاس مرבمــــــے ڪـﮧ بـﮧ هــر

בلپیچـــــــﮧ اے نــام عشـــــق را برچســبــ زבنـــב ...!

بعضى اتفاق هاى خوب

اونقدر دیر مى افتن

که باید رو به آسمون کرد

و گفت : وقتش گذشت خدا

دیگه مال خودت...!

نوشته شده در ۱۳٩٢/٩/٥ساعت ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ توسط sam نظرات () |


Design By : Night Skin