رویای تلخ

یه لحظه گوش کن خدا! نه بچه بازی نه ادا اطوار... حالم اصلا خوب نیست...

» سلام :: ۱۳٩٤/٦/۱۳
» ۱۳٩٢/٩/٥ :: ۱۳٩٢/٩/٥
» ۱۳٩٢/۸/٢٩ :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» اهای اتفاق های دلچسب... :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» از یه جایی به بعد... :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/۳/٢ :: ۱۳٩٢/۳/٢
» ۱۳٩٢/٢/۱٤ :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» حرف دل... :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» تیک تاک... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» !!! :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» حس تنهایی... :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» مى خواهى بروى...؟! :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٩ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» تنهایی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» مرثیه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» خداحافظی... :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» من هیچ ندارم…؟ :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» زخم :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» کاش... :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» ۱۳٩۱/٩/۱۳ :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» حواست به دلت باشد... :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» مراببخش... :: ۱۳٩۱/٩/٩
» من اینجا خیلی تنهام! :: ۱۳٩۱/٩/٩
» خواب هایم... :: ۱۳٩۱/٩/٥
» ۱۳٩۱/٩/٥ :: ۱۳٩۱/٩/٥
» ۱۳٩۱/٩/۱ :: ۱۳٩۱/٩/۱
» ۱۳٩۱/۸/٢٧ :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» محرمت می آید :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» دل را باید بــُـر زد :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» آستین خیالم... :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» آدم برفی... :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» عشق :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» کاش :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» تا نبینم... :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» ۱۳٩۱/۸/۱٩ :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» سکوت :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» ببخش... :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» ۱۳٩۱/۸/۱۸ :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» لیاقت می خواهد... :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» قفس :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» خیانت :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» پدر ، یعنی تمام زندگی :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» خانه تکانی دلت مبارک :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» باران عشق :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» دیگر مهم نیست :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» چگونه :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» برگرد :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» ۱۳٩۱/۸/۱٢ :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» آن روزها...واین روزها :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» دلتنگی :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» صدای مرا بشنو :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» زندگی... :: ۱۳٩۱/۸/٩
» سهراب سپهری: :: ۱۳٩۱/۸/٩
» ۱۳٩۱/۸/٩ :: ۱۳٩۱/۸/٩
» گاهی باید... :: ۱۳٩۱/۸/٩
» دلتنگی :: ۱۳٩۱/۸/٩
» تنهایی :: ۱۳٩۱/۸/٩
» چه رسم بدی است... :: ۱۳٩۱/۸/۸
» خدا... :: ۱۳٩۱/۸/٧
» اینایی که... :: ۱۳٩۱/۸/٥
» تادوباره... :: ۱۳٩۱/۸/٥
» این روزها... :: ۱۳٩۱/۸/٤
» گاهی :: ۱۳٩۱/۸/٤
» بغض :: ۱۳٩۱/۸/٤
» لعنت :: ۱۳٩۱/۸/٤
» ۱۳٩۱/۸/٤ :: ۱۳٩۱/۸/٤
» تنها :: ۱۳٩۱/۸/٢
» ۱۳٩۱/۸/٢ :: ۱۳٩۱/۸/٢
» ۱۳٩۱/۸/٢ :: ۱۳٩۱/۸/٢
» پاییز :: ۱۳٩۱/۸/٢
» ۱۳٩۱/۸/٢ :: ۱۳٩۱/۸/٢
» ۱۳٩۱/۸/۱ :: ۱۳٩۱/۸/۱
» ۱۳٩۱/۸/۱ :: ۱۳٩۱/۸/۱
» ۱۳٩۱/۸/۱ :: ۱۳٩۱/۸/۱
» تلخ :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» عشق واقعی... :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» ۱۳٩۱/٧/٢٩ :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» دلشکسته... :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» زمان... :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» زخم :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» ۱۳٩۱/٧/٢۸ :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» ۱۳٩۱/٧/٢۸ :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» امشب دوباره غرق در تمنای دیدنت... :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» تنهایی... :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» دلتنگ :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» حس تنهایی... :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» ۱۳٩۱/٧/٢٧ :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» ۱۳٩۱/٧/٢٧ :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» ۱۳٩۱/٧/٢٧ :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» ۱۳٩۱/٧/٢٧ :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» ۱۳٩۱/٧/٢٧ :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» دلتنگی... :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» ۱۳٩۱/٧/٢٧ :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» ۱۳٩۱/٧/٢٦ :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» ۱۳٩۱/٧/٢٦ :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» ۱۳٩۱/٧/٢٦ :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» ۱۳٩۱/٧/٢٦ :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» ۱۳٩۱/٧/٢٦ :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» ۱۳٩۱/٧/٢٦ :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» ۱۳٩۱/٧/٢٦ :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» تنهایی... :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» ۱۳٩۱/٧/٢٥ :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» ۱۳٩۱/٧/٢٥ :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» ۱۳٩۱/٧/٢٥ :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» ۱۳٩۱/٧/٢٥ :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» ۱۳٩۱/٧/٢٥ :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» ۱۳٩۱/٧/٢٥ :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» ای کاش... :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» خاطره... :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» شریعتی: :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» ۱۳٩۱/٧/٢٤ :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» دلتنگی... :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» ۱۳٩۱/٧/٢٤ :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» ۱۳٩۱/٧/٢٤ :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» ۱۳٩۱/٧/٢٤ :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» ۱۳٩۱/٧/٢٤ :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» ۱۳٩۱/٧/٢٤ :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» ۱۳٩۱/٧/٢٤ :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» ۱۳٩۱/٧/٢٤ :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» چقدر سخته... :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» ۱۳٩۱/٧/٢٢ :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» درد دارد... :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» ۱۳٩۱/٧/٢۱ :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» ۱۳٩۱/٧/٢۱ :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» ۱۳٩۱/٧/٢۱ :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» باور ندارم... :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» خیال... :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» سکوت :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» سخته... :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» ۱۳٩۱/٧/٢۱ :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» پیامبر شب های دلتنگی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» ای کاش... :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» تنها :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» چقدر سخته... :: ۱۳٩۱/٧/٢٠


Design By : Night Skin